10 %

เคมีอินทรีย์ของพอลิเมอร์ (ฉบับปรับปรุง)

288.00฿

มีสินค้า

อ่านตัวอย่าง

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านทั่วไปและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ของพอลิเมอร์ ซึ่งจะทำให้มีความเข้าใจกลไกการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีอินทรีย์และการจำแนกประเภทปฏิกิริยาที่ใช้ ในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงเทคนิคการเพิ่มหมู่ฟังก์ชันและการออกแบบโครงสร้างทางเคมีของพอลิเมอร์ รวมทั้งปฏิกิริยาการเชื่อมต่อโมเลกุลที่ต้องการบนโซ่พอลิเมอร์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมีอินทรีย์ผนวกกับความรู้ ทางด้านปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นพอลิเมอร์ฟังก์ชันที่มีสมบัติตามความต้องการและสามารถประยุกต์ใช้งาน ที่เหมาะสมได้

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์
ISBN 978-616-426-226-3
ปีพิมพ์ : 3/2564
ขนาด (w x h) : 14.5 x 21 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/262 หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านทั่วไปและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ของพอลิเมอร์ ซึ่งจะทำให้มีความเข้าใจกลไกการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีอินทรีย์และการจำแนกประเภทปฏิกิริยาที่ใช้ ในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงเทคนิคการเพิ่มหมู่ฟังก์ชันและการออกแบบโครงสร้างทางเคมีของพอลิเมอร์ รวมทั้งปฏิกิริยาการเชื่อมต่อโมเลกุลที่ต้องการบนโซ่พอลิเมอร์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมีอินทรีย์ผนวกกับความรู้ ทางด้านปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นพอลิเมอร์ฟังก์ชันที่มีสมบัติตามความต้องการและสามารถประยุกต์ใช้งาน ที่เหมาะสมได้

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์
ISBN 978-616-426-226-3
ปีพิมพ์ : 3/2564
ขนาด (w x h) : 19 x 26 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/262 หน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 730 kg

รีวิวหนังสือ


 

คุณอาจจะชื่นชอบ…

สอบถาม