10 %
SALE

สัทวิทยาภาษาที่สอง (L2 phonology)

390.00฿ 351.00฿

การเรียนรู้เสียงพูดในภาษาที่สอง เป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับผู้เรียนจํานวนมาก เนื่องจากการที่จะประสบความสําเร็จด้านการเรียนรู้เสียงนั้น ผู้เรียนจะต้องใช้อวัยวะ ในการออกเสียงและรับรู้เสียงได้อย่างถูกต้อง สําหรับผู้สอนและนักวิจัยทาง สัทวิทยาภาษาที่สอง ควรศึกษาให้เกิดความเข้าใจเสียงที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นเสียงในภาษาแรกหรือเสียงในภาษาที่สอง เพื่อให้สามารถอธิบาย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเสียงทั้งสอง หนังสือเล่มนี้ ถ่ายทอด ขั้นตอนในการพัฒนางานวิจัยด้านสัทวิทยาภาษาที่สอง โดยรวมทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กับการเรียนรู้เสียงในภาษาที่สอง เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ ผ่านประสบการณ์ของผู้เขียนและงานวิจัย เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจศาสตร์การวิจัย ทางสัทวิทยาภาษาที่สอง และพัฒนาตนเองเป็นนักวิจัยทางสัทวิทยาภาษาที่สอง อย่างมืออาชีพ

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธชนก กิติกานันท์
ISBN 978-616-426-190-7
ISBN (e-book) 978-616-426-191-4
ปีพิมพ์ : 1/2563
ขนาด (w x h) : 190 x 260 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 268 หน้า

อ่านตัวอย่าง

รหัสสินค้า: 9786164261907 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , ,

คำอธิบาย

การเรียนรู้เสียงพูดในภาษาที่สอง เป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับผู้เรียนจํานวนมาก เนื่องจากการที่จะประสบความสําเร็จด้านการเรียนรู้เสียงนั้น ผู้เรียนจะต้องใช้อวัยวะ ในการออกเสียงและรับรู้เสียงได้อย่างถูกต้อง สําหรับผู้สอนและนักวิจัยทาง สัทวิทยาภาษาที่สอง ควรศึกษาให้เกิดความเข้าใจเสียงที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นเสียงในภาษาแรกหรือเสียงในภาษาที่สอง เพื่อให้สามารถอธิบาย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเสียงทั้งสอง หนังสือเล่มนี้ ถ่ายทอด ขั้นตอนในการพัฒนางานวิจัยด้านสัทวิทยาภาษาที่สอง โดยรวมทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กับการเรียนรู้เสียงในภาษาที่สอง เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ ผ่านประสบการณ์ของผู้เขียนและงานวิจัย เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจศาสตร์การวิจัย ทางสัทวิทยาภาษาที่สอง และพัฒนาตนเองเป็นนักวิจัยทางสัทวิทยาภาษาที่สอง อย่างมืออาชีพ

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธชนก กิติกานันท์
ISBN 978-616-426-190-7
ISBN (e-book) 978-616-426-191-4
ปีพิมพ์ : 1/2563
ขนาด (w x h) : 190 x 260 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 268 หน้า

Summary
product image
Aggregate Rating
3 based on 6 votes
Brand Name
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
Product Name
สัทวิทยาภาษาที่สอง
Price
THB 390
Product Availability
Available in Stock

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 600 kg

คุณอาจจะชื่นชอบ…