10 %

อักขรวิธีภาษาเขมร พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง

261.00฿

อ่านตัวอย่าง

ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านอักษรศาสตร์มาเป็นเวลาช้านาน หนังสือเล่มนี้นำเสนอการเรียนรู้เกี่ยวกับอักขรวิธีภาษาเขมร ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้ศึกษามองเห็นความใกล้ชิดกันระหว่างทั้งสองประเทศ ทำให้คนไทยได้มีโอกาสในการที่จะ “รู้เขา” ได้เข้าใจ รับรู้ความรู้สึกนึกคิด จิตใจ ทัศนคติ และสังคมของเพื่อนบ้านที่มีผืนแผ่นดินติดต่อกัน เมื่อนำมาประกอบกับการ “รู้เรา” ที่มีอยู่แล้ว ย่อมอำนวยประโยชน์ไม่เพียงแต่เฉพาะทางด้านอักษรศาสตร์ แต่จะเกิดประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน ให้แก่ผู้ศึกษาและแก่ประเทศไทยของเราเป็นอย่างยิ่ง

ผู้แต่ง/ผู้แปล : รองศาสตราจารย์ นาวาโท ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง
ISBN 978-616-426-074-0
ISBN (e-book) 978-616-426-075-7
ปีพิมพ์ : 1/2561
ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 174 หน้า

Pre-order

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านอักษรศาสตร์มาเป็นเวลาช้านาน หนังสือเล่มนี้นำเสนอการเรียนรู้เกี่ยวกับอักขรวิธีภาษาเขมร ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้ศึกษามองเห็นความใกล้ชิดกันระหว่างทั้งสองประเทศ ทำให้คนไทยได้มีโอกาสในการที่จะ “รู้เขา” ได้เข้าใจ รับรู้ความรู้สึกนึกคิด จิตใจ ทัศนคติ และสังคมของเพื่อนบ้านที่มีผืนแผ่นดินติดต่อกัน เมื่อนำมาประกอบกับการ “รู้เรา” ที่มีอยู่แล้ว ย่อมอำนวยประโยชน์ไม่เพียงแต่เฉพาะทางด้านอักษรศาสตร์ แต่จะเกิดประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน ให้แก่ผู้ศึกษาและแก่ประเทศไทยของเราเป็นอย่างยิ่ง

ผู้แต่ง/ผู้แปล : รองศาสตราจารย์ นาวาโท ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง
ISBN 978-616-426-074-0
ISBN (e-book) 978-616-426-075-7
ปีพิมพ์ : 1/2561
ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 174 หน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 508 kg

รีวิวหนังสือ


 

คุณอาจจะชื่นชอบ…

สอบถาม