10 %

10 เรื่องรู้เขาก่อนเข้าชุมชน

252.00฿

มีสินค้า

อ่านตัวอย่าง

ตำราพิชัยสงครามซุนวู มีคำกล่าวถึง “รู้เขารู้เรา ร้อยรบมิพ่าย” ซึ่งเป็นกฎสำคัญหนึ่งในการศึกสงคราม ทั้งยังถูกนำไปใช้พัฒนาความคิด หรือกำหนดกลยุทธ์ด้านต่างๆ อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน กรณีการศึกษาวิจัยชุมชนก็สามารถนำมาปรับใช้ได้ เพราะหากไม่รู้เขารู้เรา การเข้าชุมชนก็อาจเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น ตัวอย่างเช่น ขณะซักถามผู้เฒ่าผู้แก่ว่า “ประเพณีสำคัญของคนถิ่นนี้มีขึ้นเดือนไหน” ซึ่งเมื่อไหร่ที่คำตอบระบุเป็นเลขเดือน ผู้สัมภาษณ์มักนึกถึงเดือนสากล ซึ่งอันที่จริงท่านหมายความถึงเดือนตามปฏิทินจันทรคติ

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้างต้น หนังสือเล่มนี้จึงประมวล 10 เรื่อง ควรรู้เขา ก่อนเข้าชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาทุกระดับ รวมถึงนักวิจัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การวิจัย หรือการพัฒนาชุมชน โดยทบทวนสาระความรู้ผ่านข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กลุ่มชาติพันธ์ุ พันธุ์ข้าว ประเพณี 12 เดือน ทรัพยากรป่าไม้ ภัยธรรมชาติ กูเกิลแมพ แผนพัฒนาท้องถิ่น และเครือข่ายทางสังคม

ผู้แต่ง/ผู้แปล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวินธร เสถียร
ISBN 978-616-426-130-3
ปีพิมพ์ : 1/2562
ขนาด (w x h) : 145 x 210 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 185 หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตำราพิชัยสงครามซุนวู มีคำกล่าวถึง “รู้เขารู้เรา ร้อยรบมิพ่าย” ซึ่งเป็นกฎสำคัญหนึ่งในการศึกสงคราม ทั้งยังถูกนำไปใช้พัฒนาความคิด หรือกำหนดกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน กรณีการศึกษาวิจัยชุมชนก็สามารถนำมาปรับใช้ได้ เพราะหากไม่รู้เขารู้เรา การเข้าชุมชนก็อาจเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น ตัวอย่างเช่น ขณะซักถามผู้เฒ่าผู้แก่ว่า “ประเพณีสำคัญของคนถิ่นนี้มีขึ้นเดือนไหน” ซึ่งเมื่อไหร่ที่คำตอบระบุเป็นเลขเดือน ผู้สัมภาษณ์มักนึกถึงเดือนสากล ซึ่งอันที่จริงท่านหมายความถึงเดือนตามปฏิทินจันทรคติ

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้างต้น หนังสือเล่มนี้จึงประมวล 10 เรื่อง ควรรู้เขา ก่อนเข้าชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาทุกระดับ รวมถึงนักวิจัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การวิจัย หรือการพัฒนาชุมชน โดยทบทวนสาระความรู้ผ่านข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กลุ่มชาติพันธ์ุ พันธุ์ข้าว ประเพณี 12 เดือน ทรัพยากรป่าไม้ ภัยธรรมชาติ กูเกิลแมพ แผนพัฒนาท้องถิ่น และเครือข่ายทางสังคม

ผู้แต่ง/ผู้แปล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวินธร เสถียร
ISBN 978-616-426-130-3
ปีพิมพ์ : 1/2562
ขนาด (w x h) : 145 x 210 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 185 หน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 730 kg

รีวิวหนังสือ


 

คุณอาจจะชื่นชอบ…

สอบถาม