15 %

ทฤษฎีนโยบายสังคมและการวิพากษ์นโยบาย

255.00฿

มีสินค้า

นโยบายสังคม ถือเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่เมื่อพิจารณาด้วยมุมมองเชิงวิพากษ์ จะพบว่าอีกด้านหนึ่ง นโยบายสังคมมักถูกใช้เป็น “กลไกเชิงอำนาจ และอุดมการณ์ของรัฐ” ในการผลิต การสร้าง การจัดวางชุดความรู้และความจริงที่มีผลต่อความคิดและความเชื่อของประชาชนในวงกว้างรวมทั้งการเอื้อประโยชน์ต่อ “ตัวรัฐเอง” ในฐานะ “ผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย”

ผู้แต่ง/ผู้แปล : ดร.กมเลศ โพธิกนิษฐ
ISBN 978-616-426-168-6
ISBN (e-book) 978-616-426-169-3
ขนาด (w x h) : 145 x 210 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 240 หน้า

 

อ่านตัวอย่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม

นโยบายสังคม ถือเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่เมื่อพิจารณาด้วยมุมมองเชิงวิพากษ์ จะพบว่าอีกด้านหนึ่ง นโยบายสังคมมักถูกใช้เป็น “กลไกเชิงอำนาจ และอุดมการณ์ของรัฐ” ในการผลิต การสร้าง การจัดวางชุดความรู้และความจริงที่มีผลต่อความคิดและความเชื่อของประชาชนในวงกว้างรวมทั้งการเอื้อประโยชน์ต่อ “ตัวรัฐเอง” ในฐานะ “ผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย”

ผู้แต่ง/ผู้แปล : ดร.กมเลศ โพธิกนิษฐ
ISBN 978-616-426-168-6
ISBN (e-book) 978-616-426-169-3
ขนาด (w x h) : 145 x 210 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 240 หน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 kg

รีวิวหนังสือ


 

คุณอาจจะชื่นชอบ…

สอบถาม