15 %

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม Politics, Economy and Society (ฉบับปรับปรุง) พิมพ์ครั้งที่ 4

246.50฿

มีสินค้า

อ่านตัวอย่าง

หนังสือประกอบการเรียน ราชวิชา 001235-2 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม Politics, Economy and Society

การเมือง กระบวนการแสวงหาอำนาจ การใช้อำนาจ และการรักษาอำนาจทางการปกครองเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน…เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพที่มีองค์รวมของกระบวนการผลิตสินค้าการแลกเปลี่ยนสินค้า การบริโภค การกระจายสินค้า การกระจายรายได้ การตลาดทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค…สังคม…กลุ่มคนสองคนขึ้นไปมีมิติแห่งความสัมพันธ์ พฤติกรรม วัฒนธรรมที่หล่อหลอมสังคมเป็นเนื้อเดียวกันอย่างชัดเจนทั้งด้านบวกและด้านลบส่งผลให้อิทธิพลกลุ่มเหนือบุคคล…ที่ใดมีมนุษย์อยู่ที่นั่นจะมีศาสตร์ทุกศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องเสมอและที่ขาดไม่ได้คือศาสตร์ว่าด้วยการเมือง เศรษฐกิจและสังคม…ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงต้องพัฒนาทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคมพร้อม ๆ กัน และในชีวิตประจำวันของคนก็ไม่อาจหลีกพ้นจากการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ได้เช่นกัน…

ผู้แต่ง/ผู้แปล : รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์
ISBN : 978-616-426-161-7
ปีพิมพ์ : 4/2563
ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 306 หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือประกอบการเรียน ราชวิชา 001235-2 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม Politics, Economy and Society
การเมือง กระบวนการแสวงหาอำนาจ การใช้อำนาจ และการรักษาอำนาจทางการปกครองเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน…เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพที่มีองค์รวมของกระบวนการผลิตสินค้าการแลกเปลี่ยนสินค้า การบริโภค การกระจายสินค้า การกระจายรายได้ การตลาดทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค…สังคม…กลุ่มคนสองคนขึ้นไปมีมิติแห่งความสัมพันธ์ พฤติกรรม วัฒนธรรมที่หล่อหลอมสังคมเป็นเนื้อเดียวกันอย่างชัดเจนทั้งด้านบวกและด้านลบส่งผลให้อิทธิพลกลุ่มเหนือบุคคล…ที่ใดมีมนุษย์อยู่ที่นั่นจะมีศาสตร์ทุกศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องเสมอและที่ขาดไม่ได้คือศาสตร์ว่าด้วยการเมือง เศรษฐกิจและสังคม…ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงต้องพัฒนาทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคมพร้อม ๆ กัน และในชีวิตประจำวันของคนก็ไม่อาจหลีกพ้นจากการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ได้เช่นกัน…

ผู้แต่ง/ผู้แปล : รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์
ISBN : 978-616-426-161-7
ปีพิมพ์ : 4/2563
ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 306 หน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 802 kg

รีวิวหนังสือ


 

คุณอาจจะชื่นชอบ…

สอบถาม