15 %

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Business Economics

323.00฿

สินค้าหมดแล้ว

อ่านตัวอย่าง

คำถาม ที่ผู้ประกอบการมักต้องการคำตอบอยู่เสมอ คือ ธุรกิจนี้น่าสนใจไหม ธุรกิจนี้จะทำการลงทุนได้ไหม จะคุ้มทุนไหม จะมีกำไรเท่าไร ธุรกิจควรทำการผลิตจำนวนเท่าใด จึงบรรลุเป้าหมายที่หน่วยธุรกิจได้ตั้งใจไว้ เพื่อที่จะตอบคำถามเหล่านี้ หน่วยธุรกิจต้องทำการศึกษาเงื่อนไขของตลาด ความต้องการซื้อของผู้บริโภค ความต้องการขายของผู้ผลิต นโยบาย กฎ ระเบียบของรัฐบาลต่างๆ ที่สามารถส่งผลถึงการตัดสินใจของหน่วยธุรกิจดังกล่าวได้ สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์นั่นเอง ดังนั้น การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จึงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อจัดสรรทรัพยากรที่หายากและมีอย่างจำกัดในโลกให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่เกิดความสูญเสีย และความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ผู้แต่ง/ผู้แปล/บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์
Barcode : 9786167902395
ISBN : 978-616-7902-39-5
ปีพิมพ์ : 1/2558
ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/479 หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Business Economics คำถาม ที่ผู้ประกอบการมักต้องการคำตอบอยู่เสมอ คือ ธุรกิจนี้น่าสนใจไหม ธุรกิจนี้จะทำการลงทุนได้ไหม จะคุ้มทุนไหม จะมีกำไรเท่าไร ธุรกิจควรทำการผลิตจำนวนเท่าใด จึงบรรลุเป้าหมายที่หน่วยธุรกิจได้ตั้งใจไว้ เพื่อที่จะตอบคำถามเหล่านี้ หน่วยธุรกิจต้องทำการศึกษาเงื่อนไขของตลาด ความต้องการซื้อของผู้บริโภค ความต้องการขายของผู้ผลิต นโยบาย กฎ ระเบียบของรัฐบาลต่างๆ ที่สามารถส่งผลถึงการตัดสินใจของหน่วยธุรกิจดังกล่าวได้ สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์นั่นเอง ดังนั้น การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จึงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อจัดสรรทรัพยากรที่หายากและมีอย่างจำกัดในโลกให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่เกิดความสูญเสีย และความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ผู้แต่ง/ผู้แปล/บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์
Barcode : 9786167902395
ISBN : 978-616-7902-39-5
ปีพิมพ์ : 1/2558
ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/479 หน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1115 kg

รีวิวหนังสือ


 

คุณอาจจะชื่นชอบ…

สอบถาม