10 %
SALE

ไมโทคอนเดรียและผลของโปรตีนของไวรัสก่อมะเร็ง

250.00฿ 225.00฿

ไมโทคอนเดรียและผลของโปรตีนของไวรัสก่อมะเร็ง นำเสนอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของไวรัสกับเซลล์เจ้าบ้านหรือโฮสต์ โดยเน้นเรื่องการแทรกแซงการทำงานของไมโทคอนเดรียจากไวรัสบางชนิด เนื้อหาครอบคลุมทั้งลักษณะและคุณสมบัติ หน้าที่และการทำงานตามปกติของไมโทคอนเดรียซึ่งเป็นออร์แกเนลที่สำคัญในเซลล์ร่างกาย โมเลกุลและวิธีการที่ไวรัสใช้ในการแทรกแซง รวมทั้งเรื่องของไวรัสก่อโรคหลายชนิด โดยเฉพาะชนิดที่สามารถแฝงตัวในร่างกายผู้ติดเชื้อ และก่อให้เกิดเนื้องอกหรือมะเร็ง ซึ่งไวรัสบางชนิดสามารถผลิตโปรตีนหลายชนิดที่มีผลรบกวนการทำงานของไมโทคอนเดรีย ความรู้พื้นฐานเหล่านี้จะนำไปสู่แนวทางการศึกษาค้นคว้าหาวิธีการ รักษาการติดเชื้อไวรัสเหล่านี้ในอนาคต หนังสือเล่มนี้เหมาะกับนิสิต นักศึกษา และนักวิจัย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย แสงอำนาจเดช
ISBN 978-616-426-152-5
ISBN (e-book) 978-616-426-151-8
ปีพิมพ์ : 1/2562
ขนาด (w x h) : 14.5 x 210 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 142 หน้า

 

อ่านตัวอย่าง

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียด

ไมโทคอนเดรียและผลของโปรตีนของไวรัสก่อมะเร็ง นำเสนอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของไวรัสกับเซลล์เจ้าบ้านหรือโฮสต์ โดยเน้นเรื่องการแทรกแซงการทำงานของไมโทคอนเดรียจากไวรัสบางชนิด เนื้อหาครอบคลุมทั้งลักษณะและคุณสมบัติ หน้าที่และการทำงานตามปกติของไมโทคอนเดรียซึ่งเป็นออร์แกเนลที่สำคัญในเซลล์ร่างกาย โมเลกุลและวิธีการที่ไวรัสใช้ในการแทรกแซง รวมทั้งเรื่องของไวรัสก่อโรคหลายชนิด โดยเฉพาะชนิดที่สามารถแฝงตัวในร่างกายผู้ติดเชื้อ และก่อให้เกิดเนื้องอกหรือมะเร็ง ซึ่งไวรัสบางชนิดสามารถผลิตโปรตีนหลายชนิดที่มีผลรบกวนการทำงานของไมโทคอนเดรีย ความรู้พื้นฐานเหล่านี้จะนำไปสู่แนวทางการศึกษาค้นคว้าหาวิธีการ รักษาการติดเชื้อไวรัสเหล่านี้ในอนาคต หนังสือเล่มนี้เหมาะกับนิสิต นักศึกษา และนักวิจัย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย แสงอำนาจเดช
ISBN 978-616-426-152-5
ISBN (e-book) 978-616-426-151-8
ปีพิมพ์ : 1/2562
ขนาด (w x h) : 14.5 x 210 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 142 หน้า

Summary
product image
Aggregate Rating
5 based on 1 votes
Brand Name
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
Product Name
ไมโทคอนเดรียและผลของโปรตีนของไวรัสก่อมะเร็ง
Price
THB 250
Product Availability
Out of Stock

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก368 kg

คุณอาจจะชื่นชอบ…