15 %

แบคทีเรียดื้อยา

331.50฿

มีสินค้า

อ่านตัวอย่าง

เชื้อแบคทีเรียดื้อยานั้น เป็นปัญหาที่สำคัญมากปัญหาหนึ่งในทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน หนังสือเรื่องแบคทีเรียดื้อยา นำเสนอองค์ความรู้พื้นฐานเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ พร้อมทั้งยกตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียก่อโรคดื้อยาที่พบบ่อยทั้งในโรงพยาบาล คนในชุมชน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม โดยผู้เขียนได้นำความรู้ และประสบการณ์ในการสอน การวิจัย มาถ่ายทอดลงในหนังสือเล่มนี้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สามารถนำไปใช้ในการศึกษา วิจัย รวมทั้งนำไปใช้ประกอบการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยา ทั้งในสถานบริการทางการแพทย์ สาธารณสุข และชุมชน ต่อไป

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์
ISBN 978-616-426-186-0
ปีพิมพ์ : 1/2563
ขนาด (w x h) : 190 x 260 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 240 หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

เชื้อแบคทีเรียดื้อยานั้น เป็นปัญหาที่สำคัญมากปัญหาหนึ่งในทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน หนังสือเรื่องแบคทีเรียดื้อยา นำเสนอองค์ความรู้พื้นฐานเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ พร้อมทั้งยกตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียก่อโรคดื้อยาที่พบบ่อยทั้งในโรงพยาบาล คนในชุมชน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม โดยผู้เขียนได้นำความรู้ และประสบการณ์ในการสอน การวิจัย มาถ่ายทอดลงในหนังสือเล่มนี้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สามารถนำไปใช้ในการศึกษา วิจัย รวมทั้งนำไปใช้ประกอบการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยา ทั้งในสถานบริการทางการแพทย์ สาธารณสุข และชุมชน ต่อไป

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์
ISBN 978-616-426-186-0
ปีพิมพ์ : 1/2563
ขนาด (w x h) : 190 x 260 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 240 หน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 650 kg

รีวิวหนังสือ


 

คุณอาจจะชื่นชอบ…

สอบถาม