10 %

กฎหมายสื่อสารมวลชน: การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และชื่อเสียงเกียรติคุณ

225.00฿

อ่านตัวอย่าง

สิทธิส่วนบุคคลหมายถึงสิทธิที่จะใช้ชีวิตตามลำพัง รวมทั้งความเป็นอิสระในการเลือกตัดสินใจดำเนินชีวิตของบุคคลโดยปราศจากการแทรกแซงจากผู้อื่นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล การจัดเก็บหรือการนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ จึงต้องเป็นไปอย่างถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายอีกทั้งต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของวิธีการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดจากการเผยแพร่ข้อมูล โดยคำนึงถึงสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลกับการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพของสื่อ

ผู้แต่ง/ผู้แปล : รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย
ISBN : 978-616-7902-32-6
ปีพิมพ์ : 1/2558
ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/143 หน้า

มีสินค้า

คำอธิบาย

สิทธิส่วนบุคคลหมายถึงสิทธิที่จะใช้ชีวิตตามลำพัง รวมทั้งความเป็นอิสระในการเลือกตัดสินใจดำเนินชีวิตของบุคคลโดยปราศจากการแทรกแซงจากผู้อื่นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล การจัดเก็บหรือการนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ จึงต้องเป็นไปอย่างถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายอีกทั้งต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของวิธีการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดจากการเผยแพร่ข้อมูล โดยคำนึงถึงสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลกับการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพของสื่อ

ผู้แต่ง/ผู้แปล : รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย
ISBN : 978-616-7902-32-6
ปีพิมพ์ : 1/2558
ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/143 หน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 485 kg

รีวิวหนังสือ


 

คุณอาจจะชื่นชอบ…

สอบถาม