15 %

บทนำสู่เวชปฏิบัติบนหลักฐานเชิงประจักษ์ในงานเภสัชกรรมปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุง)

306.00฿

มีสินค้า

อ่านตัวอย่าง

หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้หลักฐาน เชิงประจักษ์ (Evidence-based medicine) สําหรับงานเภสัชกรรมปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย ทฤษฎีการประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางเภสัชระบาดวิทยา และชีวสถิติ นอกจากนี้ยังมีแนวทางการประเมิน หลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งทําให้ผู้อ่านสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ หนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อทั้ง นิสิต เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ ที่จําเป็นต้องใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลผู้ป่วย

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล
ISBN 978-616-426-224-9
ปีพิมพ์ : 1/2564
ขนาด (w x h) : 14.5 x 21 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/300 หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้หลักฐาน เชิงประจักษ์ (Evidence-based medicine) สําหรับงานเภสัชกรรมปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย ทฤษฎีการประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางเภสัชระบาดวิทยา และชีวสถิติ นอกจากนี้ยังมีแนวทางการประเมิน หลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งทําให้ผู้อ่านสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ หนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อทั้ง นิสิต เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ ที่จําเป็นต้องใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลผู้ป่วย

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล
ISBN 978-616-426-224-9
ปีพิมพ์ : 1/2564
ขนาด (w x h) : 14.5 x 21 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/300 หน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 kg

รีวิวหนังสือ


 

คุณอาจจะชื่นชอบ…

สอบถาม