วิธีการชำระเงิน

รอบการจัดส่ง

ชำระเงินก่อนเวลา 14.00 น. จะจัดส่งในวันนั้นทันที (ยกเว้นวันหยุดครับ)
กรณีชำระเงินหลัง 14.00 น. จะขออนุญาตจัดส่งในวันถัดไปครับ