10 %
SALE

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ : จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฎิบัติ

250.00฿ 225.00฿

“งานวิจัยมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีขั้นตอน กระบวนการและการให้คำตอบที่แตกต่างกัน งานวิจัยที่เป็นเชิงคุณภาพ ก็เป็นประเภทหนึ่ง ที่มีขั้นตอน กระบวนการ และการให้คำตอบที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ในรูปแบบของการอธิบาย ให้รู้ถึงภูมิหลังที่มา สภาพปัจจุบัน และอนาคต ได้เป็นอย่างดี หนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวถึง ขั้นตอน กระบวนการในการได้มาซึ่งคำตอบของงานวิจัย เชิงคุณภาพอย่างละเอียด ตามประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้รวบรวมมา”

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์
ISBN 978-616-426-149-5
ISBN (e-book) 978-616-426-149-5
ปีพิมพ์ : 1/2562
ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 190 หน้า

อ่านแบบ E-book
 
ยังมีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร โทร.0-5526-0163-4
 
อ่านตัวอย่าง

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียด

“งานวิจัยมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีขั้นตอน กระบวนการและการให้คำตอบที่แตกต่างกัน งานวิจัยที่เป็นเชิงคุณภาพ ก็เป็นประเภทหนึ่ง ที่มีขั้นตอน กระบวนการ และการให้คำตอบที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ในรูปแบบของการอธิบาย ให้รู้ถึงภูมิหลังที่มา สภาพปัจจุบัน และอนาคต ได้เป็นอย่างดี หนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวถึง ขั้นตอน กระบวนการในการได้มาซึ่งคำตอบของงานวิจัย เชิงคุณภาพอย่างละเอียด ตามประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้รวบรวมมา”

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์
ISBN 978-616-426-149-5
ISBN (e-book) 978-616-426-149-5
ปีพิมพ์ : 1/2562
ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 190 หน้า

Summary
product image
Aggregate Rating
5 based on 1 votes
Brand Name
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
Product Name
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ : จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฎิบัติ
Price
THB 250
Product Availability
Out of Stock

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก600 kg

คุณอาจจะชื่นชอบ…