10 %

โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเด็ก Respiratory Tract Infection in Children

378.00฿

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์ทั่วไป มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็ก ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง มีเนื้อหาที่ครอบคลุมกลุ่มโรคที่พบบ่อย เน้นความทันสมัยของเนื้อหา การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ภาษาอ่านง่าย เหมาะสำหรับนิสิตแพทย์ นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทย์ทั่วไป กุมารแพทย์ พยาบาล และบุคคลทั่วไป

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงไกลตา ศรีสิงห์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศรัญญา ศรีจันท์ทองศิริ
ISBN 978-616-426-212-6
ปีพิมพ์ : 1/2564
ขนาด (w x h) : 14.5 x 21 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/416 หน้า

 

อ่านตัวอย่าง

มีสินค้า

คำอธิบาย

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์ทั่วไป มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็ก ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง มีเนื้อหาที่ครอบคลุมกลุ่มโรคที่พบบ่อย เน้นความทันสมัยของเนื้อหา การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ภาษาอ่านง่าย เหมาะสำหรับนิสิตแพทย์ นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทย์ทั่วไป กุมารแพทย์ พยาบาล และบุคคลทั่วไป

 

แนะนำหนังสือโดยนักเขียน

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงไกลตา ศรีสิงห์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศรัญญา ศรีจันท์ทองศิริ
ISBN 978-616-426-212-6
ปีพิมพ์ : 1/2564
ขนาด (w x h) : 14.5 x 21 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/416 หน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 700 kg

รีวิวหนังสือ


 

คุณอาจจะชื่นชอบ…

Message us