30 %

เซตดูแลหัวใจ

1,550.00฿ 1,085.00฿

ประกอบไปด้วยหนังสือ
• ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย
• การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ
• เครื่องหัวใจและปอดเทียม: หลักการและการปฏิบัติ
• สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา

รายละเอียด

ประกอบไปด้วยหนังสือ
• ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย
• การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ
• เครื่องหัวใจและปอดเทียม: หลักการและการปฏิบัติ
• สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก2300 kg