EP.4 วิธีขอ ISBN และ CIP

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (International Standard Book Number) คือเลขรหัสสากลที่กำหนดขึ้นใช้สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือทั่ว ๆ ไป มีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง เพื่อความสะดวก ถูกต้องในการควบคุมข้อมูลสิ่งพิมพ์ในด้านการสั่งซื้อ การแลกเปลี่ยน การบริการ (สำนักหอสมุดแห่งชาติ, 2563) ซึ่งเราได้เคยเขียนบทความ ไขความลับ ISBN บาร์โค้ดหลังหนังสือคืออะไร และขอได้ที่ไหน มาแล้วและวันนี้เราจึงมาคุยกันว่า กระบวนการขอหรือขั้นตอนการเตรียมข้อมูลจะมีอะไรบ้างมาติดตามฟังได้ใน EP นี้

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ button-01.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ button-03.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ button-04.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ button-02.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ button-05.png
Message us