EP. 3 CMYK และ RGB คืออะไร

พื้นฐานของงานออกแบบที่จะต้องทราบคือ การใช้ Color Mode ว่าเราจะทำงานประเภทไหน งานสิ่งพิมพ์ หรืองานแบบดิจิทัล สำหรับ EP.3 เรามาทำความเข้าใจในโหมดสีทั้ง 2 แบบนี้ ซึ่งเดิมสำนักพิมพ์ได้เคยเขียนบทความเกี่ยวกับ มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที ได้อธิบายพื้นฐานของการใช้สีและกระบวนการเกิดสีในรูปแบบ CMYK และ RGB ครั้งนี้สำนักพิมพ์จึงได้หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยใน Podcast นี้กันอีกครั้ง

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ button-01.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ button-03.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ button-04.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ button-02.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ button-05.png
Message us