ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม “การบริหารและการจัดการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม “การบริหารและการจัดการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุปรมัย อุปไมยอธิชัย ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ บางวิเศษ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

123622398 2850681585155215 8846196905951862369 o
123727022 2850681901821850 3125469505461576946 o
123763927 2850682438488463 6934564279205774945 o
123835425 2850681765155197 1253418593302361341 o
123910394 2850682568488450 6018339759261586784 o

สามารถสั่งซื้อได้ที่

– ศูนย์หนังสือจุฬาทุกสาขา

Message us