บรรยายในโครงการการพัฒนางานวิจัยสู่การเขียนตำรา/หนังสือทางวิชาการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับเกียรติจากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายในโครงการการพัฒนางานวิจัยสู่การเขียนตำรา/หนังสือทางวิชาการ ณ ห้อง ED 2228 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

123796799 2850832578473449 9000620169952108246 o
123924332 2850832685140105 3296041468886194415 o
123947870 2850832965140077 3171535634944115442 o
124370985 2850833055140068 7958697461246655726 o
124388865 2850832911806749 8012619762124515512 o
Message us