สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมสวัสดีปีใหม่ ศูนย์หนังสือจุฬา สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมสวัสดีปีใหม่ ศูนย์หนังสือจุฬา สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวนวิพรรณ ตันติพลาผล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร  ร่วมสวัสดีปีใหม่ ศูนย์หนังสือจุฬา สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร