โอกาสมาถึงแล้ว… สำหรับนิสิต/นักศึกษา ที่สนใจฝึกงานกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

โอกาสมาถึงแล้ว… สำหรับนิสิต/นักศึกษา ที่สนใจฝึกงานกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ส่งประวัติ/ผลงานได้แล้ววันนี้
สาขาที่เปิดรับ
– บัญชี/การเงิน
– Graphic Design

✅ บัญชี/การเงิน
– ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี
– ลงบัญชี รายรับ-รายจ่าย
– ลงบัญชีรายได้
– ตรวจคลังสินค้า
โปรแกรมที่ใช้
– Microsoft Excel

✅ Graphic Design
– ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ
– ออกแบบปกหนังสือ
– Art Work หนังสือ
– ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
โปรแกรมที่ใช้
– Adobe Photoshop
– Adobe Indesign
– Adobe Illustrator

1.แนะนำตัวเอง+ผลการเรียน+ผลงาน โดยการส่ง resume มาที่ Email
2.ระบุวันที่เริ่มฝึกงานจนถึงวันสิ้นสุดการฝึกงานและตำแหน่งที่สนใจใน resume ด้วยนะจ๊ะ
3.รอการติดต่อกลับจากพี่ทางสำนักพิมพ์ นะคะ

รอการติดต่อกลับจาก #สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร #มหาวิทยาลัยนเรศวร #ฝึกงาน

Message us