นิสิต/นักศึกษาฝึกงาน

โอกาสมาถึงแล้ว… สำหรับนิสิต/นักศึกษา ที่สนใจฝึกงานกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

บัญชี/การเงิน

 • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี
 • ลงบัญชี รายรับ-รายจ่าย
 • ลงบัญชีรายได้
 • ตรวจคลังสินค้า
  โปรแกรมที่ใช้
 • Microsoft Excel

พิสูจน์อักษร

 • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรณาธิการ
 • ตรวจสอบต้นฉบับพิสูจน์อักษร

Video Creator

 • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่าย Digital Content
 • ถ่ายทำวิดีโอ และตัดต่อวิดีโอ
  โปรแกรมที่ใช้
 • Adobe Premiere pro หรือ
 • Sony vegas หรือ
 • iMovie
 • Adobe Effect (พิจารณาเป็นพิเศษ)

Graphic Design

 • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ
 • ออกแบบปกหนังสือ
 • Art Work หนังสือ
 • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
  โปรแกรมที่ใช้
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Indesign
 • Adobe Illustrator

Digital Marketing & Content Creator

 • เขียน Content ทางเว็บไซต์
 • ทำสื่อการตลาดผ่าน Social Media

Programmer

 • พัฒนาโปรแกรม
 • ดูแลระบบสารสนเทศของสำนักพิมพ์ฯ

การส่งสมัครฝึกงาน

1.แนะนำตัวเอง+ผลการเรียน+ผลงาน โดยการส่ง resume มาที่ Email : nuph@nu.ac.th
2.ระบุวันที่เริ่มฝึกงานจนถึงวันสิ้นสุดการฝึกงานและตำแหน่งที่สนใจใน resume หรือ Portfolio ประเภทการฝึกงาน เช่น สหกิจศึกษา หรือฝึกงานปกติ ด้วยนะจ๊ะ
3.รอการติดต่อกลับจากพี่ทางสำนักพิมพ์ นะคะ
รอการติดต่อกลับจาก #สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร #มหาวิทยาลัยนเรศวร #ฝึกงาน

Message us