เนื่องจากอยู่ในช่วงตรวจสอบคลังสินค้าและปิดงบประมาณประจำปี งดการสั่งซื้อในรูปแบบออนไลน์
ตั้งแต่วันนี้ถึง 1 ตุลาคม 2560 จึงขออภัยในความไม่สะดวก ถ้าต้องการสั่งซื้อโปรดโทร 0-5596-8833