สั่งจอง หนังสือ ไฟฟ้าบำบัดสำหรับนักกายภาพบำบัด

เปิดสั่งจอง หนังสือ ไฟฟ้าบำบัดสำหรับนักกายภาพบำบัด พิมพ์ครั้งที่ 2

วันนี้ – 7 สิงหาคม 2563

ราคาลดจากหน้าปก 15% จาก 780 บาท เหลือเพียง 663 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

เมื่อทางสำนักพิมพ์ได้รับยอดการจองและหนังสือสั่งผลิตเรียบร้อยแล้วทางสำนักพิมพ์ฯ จะติดต่อเพื่อแจ้งราคา+ค่าจัดส่งอีกครั้ง