เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 คณะอนุกรรมการกองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเพื่อพิจารณาต้นฉบับ เรื่อง “มายาคติกับภาษาอังกฤษ (ในฐานะภาษานานาชาติ)”