เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 คณะอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมเพื่อพิจารณาต้นฉบับ เรื่อง “องค์ประกอบสถาปัตยกรรมArchitectural Composition” ของ ผศ.ดร.ภณ วชิระนิเวศ