nuph@nu.ac.th 0-5596-8833 ถึง 8836
สำนักพิมพ์ฯ ออกจัดบูธประชาสัมพันธ์ ในโครงการเสวนานวัตกรรมสังคม ครั้งที่ 2
November 23, 2015
0
วันที่ 21 ตุลาคม 2558 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ออกจัดบูธประชาสัมพันธ์และแนะนำการให้บริการของสำนักพิมพ์ ในโครงการเสวนานวัตกรรมสังคม ครั้งที่ 2 พร้อมเปิดตัวหนังสือ ยล เยี่ยม เยือน เหย้า : แนวคิดและทฤษฏีว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ พิศ’โลก เมื่อแรกเที่ยว : พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร