วันที่ 21 ตุลาคม 2558 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ออกจัดบูธประชาสัมพันธ์และแนะนำการให้บริการของสำนักพิมพ์ ในโครงการเสวนานวัตกรรมสังคม ครั้งที่ 2 พร้อมเปิดตัวหนังสือ ยล เยี่ยม เยือน เหย้า : แนวคิดและทฤษฏีว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ พิศ’โลก เมื่อแรกเที่ยว : พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร