ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อบัญชี เงินทุนหมุนเวียน-เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่บัญชี 857-0-24250-6