พบกับวิทยากร

Thumbnail Image

รศ.มานิตย์ จุมปา

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียนหนังสือกฏหมายมากมาย อาทิ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ เขียนผลงานวิชาการอย่างไร ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

Thumbnail Image

อภิพร วัชรสินธุ์

นักเขียน

นักเขียนผู้หลงใหลศาสตร์การทำนาย บำบัด ศิลปะ กาแฟ ดนตรี ซีรีย์ และซอมบี้ เป็นชีวิตจิตใจ คลุกคลีอยู่ในแวดวงสื่อมวลชนมาเกือบ 20 ปี เคยเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนาม นักเขียนประจำนิตยสารชื่อดัง และนักเขียนประจำเอเยนซี่โฆษณาเบอร์ต้นของเมืองไทย ก่อนที่คลื่นดิจิทัลจะพัดพาให้กลายเป็นนักเขียนอิสระที่มีลูก ๆ เป็นกระต่ายหูตกให้ดูแลถึง 9 ตัว

Thumbnail Image

ผศ. ดร.วัชรพล พุทธรักษา

อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ ม.นเรศวร นักเขียน อาทิ บทสำรวจความคิดทางการเมืองของ อันโตนิโอ กรัมซี่ อันโตนิโอ กรัมซี่ กับการจัดวางความคิดทางการเมือง : ปรัชญาปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปลดปล่อยมนุษย์ (บรรณาธิการ) ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย

สมัครเข้าร่วม

ผู้ดำเนินรายการ

Thumbnail Image

ผศ. ดร.ดนัย เรียบสกุล

นักเขียน

นักเขียนสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลงานออกแบบแฟ้มสะสมผลงานอย่างไร How to design Portfolios ผู้เชี่ยวชาญ Presentation and Personality, Graphic Design, Corporate Design

Thumbnail Image

ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร และรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์ ผู้แปลหนังสือ บันทึกรักถึงหมาตัวนั้น (LOVE THAT DOG) และคิระ-คิระ งามระยับดั่งดวงดาว (Kira-Kira) Cynthia Kadohata

17 ธันวาคม 2562

ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

รายละเอียดโครงการ

เพื่อส่งเสริมให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจนผู้ที่สนใจเห็นความสำคัญของการอ่าน เกิดความมุ่งมั่นที่จะอ่าน และอ่านจนเป็นนิสัย เพราะการอ่านหนังสือเป็นทักษะสำคัญทักษะหนึ่งในชีวิตประจำวัน ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเราได้เป็นอย่างดียิ่ง แต่การที่ผู้อ่านจะเกิดทักษะการอ่านหนังสือได้นั้น
รายละเอียดโครงการ กำหนดการ

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 Phone: 0-5596-8833 ถึง 8836 Fax: 0-5596-8826 Email: nuph@nu.ac.th