แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • 415 ผู้ที่ไม่ได้ตอบ 74.51 %
 • 142 ผู้ที่ตอบ 25.49 %


แสดงข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
หมายเลข IP เวลา
10.39.101.116 2018-04-23
10.39.101.116 2018-03-12
10.39.101.116 2018-03-12
10.39.101.116 2018-01-29
10.39.101.116 2018-01-29
10.39.101.116 2017-11-14
10.39.101.116 2017-11-13
10.39.101.116 2017-09-29
10.39.101.116 2017-09-08
10.39.101.116 2017-07-28
10.39.101.116 2017-07-28
10.39.101.116 2017-07-28
10.39.101.116 2017-07-27
10.39.101.116 2017-06-05
10.39.101.116 2017-04-26
10.39.101.116 2017-03-13
10.39.101.116 2017-03-09
10.39.101.116 2016-11-21
10.39.101.116 2016-10-19
10.39.101.116 2016-08-29
10.39.101.116 2016-05-12
10.39.101.116 2016-04-27
10.39.101.116 2016-04-27
10.39.101.116 2016-04-27
10.39.101.116 2016-04-27
10.39.101.116 2016-04-27
10.39.101.116 2016-04-04
10.39.101.116 2016-04-04
10.39.101.116 2016-03-30
10.32.60.165 2016-03-30
10.10.23.5 2015-10-12
10.10.23.5 2015-09-15
10.10.23.5 2015-09-15
10.10.23.5 2015-09-14
10.10.23.5 2015-09-14
10.10.23.5 2015-09-12
10.10.23.5 2015-09-12
10.10.23.5 2015-09-12
10.10.23.5 2015-09-11
10.10.23.5 2015-09-11
10.10.23.5 2015-09-11
10.10.23.5 2015-09-11
10.10.23.5 2015-07-21
10.10.23.5 2015-06-17
10.10.23.5 2015-06-16
10.10.23.5 2015-06-16
10.10.23.5 2015-06-16
10.10.23.5 2015-06-15
10.10.23.5 2015-06-15
10.10.23.5 2015-06-15
10.10.23.5 2015-06-15
10.10.23.5 2015-04-01
10.10.23.5 2015-02-07
10.10.23.5 2015-01-28
10.10.23.5 2015-01-16
10.10.23.5 2015-01-15
10.10.23.5 2015-01-14
10.10.23.5 2015-01-14
10.10.23.5 2015-01-13
10.10.23.5 2015-01-13
10.10.23.5 2015-01-12
10.10.23.5 2015-01-11
10.10.23.5 2015-01-10
10.10.23.5 2015-01-10
10.10.23.5 2015-01-08
10.31.30.185 2015-01-08
10.10.23.5 2015-01-08
10.26.33.63 2015-01-08
10.10.23.5 2015-01-08
10.10.23.5 2015-01-08
10.10.23.5 2015-01-08
10.10.23.5 2015-01-08
10.10.23.5 2015-01-07
10.10.23.5 2015-01-07
10.10.23.5 2015-01-07
10.10.23.5 2015-01-07
10.10.23.5 2015-01-07
10.52.60.174 2015-01-07
10.10.23.5 2015-01-07
10.10.23.5 2015-01-07
10.10.23.5 2015-01-07
10.10.23.5 2015-01-07
10.10.23.5 2015-01-07
10.10.23.5 2015-01-07
10.10.23.5 2015-01-07
10.10.23.5 2015-01-07
10.10.23.5 2015-01-07
10.10.23.5 2015-01-07
10.10.23.5 2015-01-07
10.10.23.5 2015-01-07
10.10.23.5 2015-01-07
10.10.23.5 2015-01-07
10.10.23.5 2015-01-07
10.10.23.5 2015-01-07
10.10.23.5 2014-09-19
10.10.23.5 2014-09-17
10.10.23.5 2014-09-14
10.10.23.5 2014-09-09
10.10.23.5 2014-09-01
10.10.23.5 2014-09-01
10.10.23.5 2014-09-01
10.10.23.5 2014-08-29
10.10.23.5 2014-08-29
10.39.101.86 2014-08-28
10.10.23.5 2014-08-28
10.10.23.5 2014-08-27
10.10.23.5 2014-08-26
10.10.23.5 2014-08-26
10.10.23.5 2014-08-26
10.10.23.5 2014-08-26
10.10.23.5 2014-08-26
10.10.23.5 2014-08-26
10.10.23.5 2014-08-26
10.10.23.5 2014-08-26
10.10.23.5 2014-08-26
10.10.23.5 2014-08-26
10.38.4.43 2014-08-26
2014-08-25
2014-08-25
2014-08-25
2014-08-25
2014-08-25
2014-08-25
2014-08-25
2014-08-25
2014-08-25
10.25.20.48 2014-08-25
2014-08-25
2014-08-25
2014-08-25
2014-08-25
10.10.23.5 2014-08-25
10.10.23.5 2014-08-25
10.10.23.5 2014-08-25
10.10.23.5 2014-08-25
10.10.23.5 2014-08-25
10.10.23.5 2014-08-25
10.45.21.3 2014-08-25
10.10.23.5 2014-08-25
10.10.23.5 2014-08-25
10.10.23.5 2014-08-25
10.10.23.5 2014-08-25
ความคิดเห็นที่ 1
 ภาพรวมบริการดี ส่วนข้อ 4 ไม่กรอกเพราะใช้บริการทางโทรศัพท์ ส่งเมลล์ และเอกสารต่างๆ ส่งผ่านอีเมมล์ครับ
บริการดีและส่งงานเอกสารทันเวลา เป็นกำลังใจให้คนทำงานให้รักษาคุณภาพต่อไปนะครับ
          
ความคิดเห็นที่ 2
 บริการดีมากค่ะ          
ความคิดเห็นที่ 3
 บริการรวดเร็วทันใจ ประทับใจผู้บริการมากๆ ครับ          
ความคิดเห็นที่ 4
 อย่ารับทำรูปเล่มอีกเลย ให้คนอื่นทำดีกว่า!!!           
ความคิดเห็นที่ 5
 ราคาสูงมากไป ...           
ความคิดเห็นที่ 6
 สมควรเพิ่มเงินเดือนให้กับฝ่ายนี้ที่ดูแลนักศึกาาจนจบการศึกษา          
ความคิดเห็นที่ 7
 การให้บริการดีมาก สร้างความประทับใจเมื่อมาใช้บริการ ช่วยเหลือและให้บริการที่ดียิ่ง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ชื่อ คุณพุธศักดิ์          
ความคิดเห็นที่ 8
 ไม่ได้ตอบข้อ 4 เพราะไม่มีข้อมูล          
ความคิดเห็นที่ 9
 4. ด้านสถานที่ให้บริการ ไม่มีความเห็นเพราะไม่ได้ใช้บริการ ส่วนใหญ่เป็นการโทรศัพท์และประสานทางอีเมลล์          
ความคิดเห็นที่ 10
 ขอบคุณมากครับ ดีใจที่พี่เจ้าหน้าที่บริการด้วยรอยยิ้ม          
ความคิดเห็นที่ 11
 -          
ความคิดเห็นที่ 12
 1. เจ้าหน้าที่ยังขาดความละเอียดรอบครอบในการแก้ไขงาน (ยังพบข้อผิดพลาดขึ้นทั้งที่เป็นการทำเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แล้ว)
2. ขั้นตอนในการตรวจสอบความถูกต้องของงานยังไม่ชัดเจน เช่น เมื่อนิสิตส่งไฟล์แก้ไขกลับไปยังเจ้าหน้าที่เสร็จแล้ว นิสิตไม่ทราบว่า มีการแก้ไขตามที่นิสิตแจ้งไปหรือไม่ และก่อนที่จะเข้าเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ส่งไฟล์ที่จะเข้าเล่มปกแข็งให้นิสิตตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งในทางปฏิบัติ ควรให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนเข้าเล่มฉบับสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยให้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นลดน้อยลง          
ความคิดเห็นที่ 13
 ทำงานช้ามากบอกตอนแรก 1 เดือน แต่กว่าจะได้งาน ประมาณ 3 เดือน พอทำเสร็จไม่ติดต่อลูกค้าไม่บอกสถานนะงานว่าภึงไหนแล้วเสร็จหรือยัง ถ้าลูกค้าไม่ติดต่อไปก็ไม่มีการติดต่อมาหาลูกค้า          
ความคิดเห็นที่ 14
 ยอดเยี่ยมคะ ผลงานออกมาเรียบร้อยดี          
ความคิดเห็นที่ 15
 ผมมีปัญหาเรื่องการ clear เงินค่าสั่งพิมพ์หนังสือ ระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยด้วยกัน เช่น ระหว่างคณะกับสำนักพิมพ์ ทำไมไม่สามารถ clear ด้วยเอกสาร หรือทางบัญชีระหว่างกันได้ จะต้องยืมเงินทดรองจ่ายหรือสำรองจ่ายเป็นเงินสด ไปจ่ายให้กับสำนักพิมพ์ เพื่อนำใบเสร็จรับเงิน มาทำเรื่องกับพัสดุคณะ แล้วก็รอพัสดุคณะทำเรื่องส่งเบิกการเงินคณะ เพื่อที่จะเบิกเงินคืนออกมาอีกที ถ้าขั้นตอนยุ่งยากขนาดนี้ ผมว่าคณะสั่งพิมพ์กับโรงพิมพ์ภายนอกมหาวิทยาลัยจะสะดวกกว่า           
ความคิดเห็นที่ 16
 ฝ่ายกราฟฟิกออกแบบได้สวยมากค่ะ          
ความคิดเห็นที่ 17
 ประทับใจในการอำนวยความสะดวกของสำนักพิมพ์มากครับ          
ความคิดเห็นที่ 18
 ถ้าได้สถานที่ใหม่ที่กว้างขวางกว่าปัจจุบันจะดูดีขึ้นมาก          
ความคิดเห็นที่ 19
 ขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้บริการเป็นอย่างดี