Author: รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง Genre:
Rating
ความรู้เกียวกับกระบวนการผลิต สมบัติและการวิเคราะห์ ประโยชน์ของคาร์บอนกัมมันต์
  • ผู้แต่ง/ผู้แปล : รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง
  • Barcode : 9786167902241
  • ISBN : 978-616-7902-24-1
  • ปีพิมพ์ : 1/2558
  • ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
  • ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/188 หน้า
  • ราคา : 290 บาท
    icon-sale-onlinebtn_readDemo

ประเภทและกระบวนการผลิตคาร์บอนกัมมันต์ จำเป็นที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจ โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้า เพื่อให้ได้คาร์บอนกัมมันต์ที่มีคุณภาพและต้นทุนการผลิตต่ำ

9786167902654

 

Leave a Reply