Author: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ Genre:
Rating
  • ผู้แต่ง/ผู้แปล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์
  • Barcode : 9786167902586
  • ISBN : 978-616-7902-58-6
  • ปีพิมพ์ : 1/2557
  • ขนาด (w x h) : 148 x 210 mm.
  • ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 106 หน้า
  • ราคา : 280 บาท

icon-sale-online

btn_readDemo

โรคของเยื่อบุตา เป็นโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยโรคตาส่วนใหญ่ที่มาพบแพทย์มักมีอาการ เคืองตา เจ็บตา ตาแดง หรือมีก้อนเนื้อที่ตาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือร่วมกัน ซึ่งการซักประวัติ และการตรวจร่างกาย เป็นสิ่งสำคัญในการวินิจฉัยโรค เนื่องจากมีแนวทางในการรักษาที่แตกต่างกัน หนังสือเล่มนี้รวบรวมภาพถ่ายจากผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรสำหรับบางโรคเป็นที่มิได้พบบ่อยและจัดว่าเป็นโรคที่พบได้ยาก ผู้เขียนได้รับความเอื้อเฟื้อจากจักษุแพทย์สาขากระจกตามอบภาพถ่ายที่ท่านได้บันทึกไว้เพื่อการเผยแพร่ความรู้หนังสือเล่มนี้บรรยายลักษณะและสาเหตุของโรคอย่างเป็นลำดับขั้นตอนทำให้เข้าใจง่ายจึงเป็นหนังสือที่อ่านง่ายเหมาะกับนิสิตนักศึกษาและบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ

9786167902746

Leave a Reply