Author: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑารัตน์ เกตุปาน Genre:
Rating
  • ผู้แต่ง/ผู้แปล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑารัตน์ เกตุปาน
  • Barcode : 9786164260047
  • ISBN : 978-616-426-004-7
  • ปีพิมพ์ : 1/2559
  • ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
  • ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 298 หน้า
  • ราคา : 400 บาท

icon-sale-online

btn_readDemo

หนังสือเล่มนี้เสนอความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับอักษรอินเดีย อันเปรียบเสมือนเงาแห่งอดีตที่ได้บันทึกเรื่องราว องค์ความรู้ ความเจริญรุ่งเรืองแห่งบรรพชน อันเป็นหลักฐานสำคัญที่สามารถขจัดข้อสันนิษฐาน ซึ่งเป็นการนำเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ บริเวณประเทศไทยเป็นที่ที่นักโบราณคดีได้ค้นพบศิลาจารึกเป็นจำนวนมาก กระทั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถตั้งเป็นภาควิชาจารึก ทั้งสาขาจารึกตะวันออก และสาขาจารึกไทยเป็นแห่งแรกของโลก อักษรโบราณเหล่านี้ได้มีวิวัฒนาการทำให้สามารถรู้ถึงแหล่ง ต้นกำเนิดของอักษรเหล่านี้ในประเทศอินเดีย

Leave a Reply