Author: วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และคณะ Genre:
Rating
  • ผู้แต่ง/ผู้แปล : อาจารย์วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และคณะ
  • Barcode : 9786164260047
  • ISBN : 978-616-426-004-7
  • ปีพิมพ์ : 1/2559
  • ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
  • ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 298 หน้า
  • ราคา : 310 บาท

icon-sale-online

btn_readDemo

การเปลี่ยนแปลงของรัฐในรอบกว่าทศวรรษที่ผ่านมา นำมาซึ่งความเป็นพหุนิยมความซับซ้อน ของการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รวมไปถึง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างมโหฬาร มากกว่าที่เราจะทำความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ในมิติเดียว หรือใช้องค์ความรู้เพียงอย่างเดียวได้เพื่อเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ที่สนใจเรื่องรัฐ ต้องอาศัยมุมมอง แบบสหวิทยาการในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของรัฐในยุคสมัยใหม่ให้ลึกซึ้งมากขึ้น “หนังสือเล่มนี้ เป็นความพยายามของนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยภูมิภาค ที่จะฉายภาพความรู้สำคัญทางด้านรัฐศาสตร์ ที่เป็นความรู้ร่วมสมัยและมีความหลากหลายประเด็นทางวิชาการ เพื่อจะช่วยอธิบายพลวัตรของรัฐสมัยใหม่ได้อย่างชัดเจนขึ้น

2 Responses so far.

 1. somchai kumjornkijbovorn says:

  เรียนถามครับ
  ผมsearchที่เวบของศูนย์หนังสือจุฬาและธรรมศาสตร์แล้ว
  ยังไม่มีหนังสือนีั้ครับ
  คาดว่่าอีกนามไหมครับจึงจะมีจำหน่ายที่เวบของทั้งสองเวบดังกล่าว
  ขอบคุณครับ ช่วยตอบทางเมลด้วยครับ

Leave a Reply