Author: รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.กรกนก อิงคนินันท์ Genre:
Rating
  • ผู้แต่ง/ผู้แปล : รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.กรกนก อิงคนินันท์
  • ISBN 978-616-426-100-6
  • ISBN (e-book) 9978-616-426-099-3
  • ปีพิมพ์ : 1/2561
  • ขนาด (w x h) : 145 x 210 mm.
  • ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 302 หน้า

icon-sale-online

btn_readDemo

พรมมิเป็นสมุนไพรที่มีการใช้มานาน ทั้งในการแพทย์อายุรเวทและการแพทย์แผนไทย โดยมีสรรพคุณเด่นคือการบำรุงสมองและบำรุงความจำหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพรมมิในด้านต่าง ๆตั้งแต่ด้านการใช้พรมมิทางการแพทย์พื้นบ้าน องค์ประกอบทางเคมีในพรมมิการควบคุมคุณภาพ การเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของพรมมิในมนุษย์ รวมถึงขั้นตอนการวิจัยพัฒนาพรมมิให้อยู่ในรูปแบบที่ทันสมัยและสะดวกในการนำไปใช้ นอกจากนี้ในท้ายเล่มยังมีโมโนกราฟอันแสดงการกำหนดมาตรฐานของวัตถุดิบพรมมิในประเทศไทยรวมอยู่ด้วย

Leave a Reply