สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ฝ่ายขาย 080-5040563 (คุณโป้ง)
สำนักงาน : 0-5596-8833 ถึง 8836
Fax: 0-5596-8826
Email: pingpong2420@gmail.com หรือ nuph@nu.ac.th