แนะนำหนังสือใหม่ “เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ. 1864-1953 : การรุกรานจากต่างชาติ การตกเป็นอาณานิคม การแบ่งแยก และสงครามเกาหลี” โดย ผศ.ดร.วิเชียร อินทะสี

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบ […]

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวรจัดเสวนานักเขียน “เปิดสูตร(ไม่ลับ) สร้างสรรค์ต้นฉบับขยับยอดขาย” ในงาน NU BOOK FAIR 2018

ผ่านพ้นไปเป็นที่เรีย […]

“How to Design Portfolio” หนังสือแนะนำการทำแฟ้มสะสมผลงาน โดย .ผศ. ดร.ดนัย เรียบสกุล” ผู้อยู่เบื้องหลังชุดนิสิตต้นแบบ ม.นเรศวร

“How to Design […]