โอกาสมาถึงแล้ว... สำหรับนิสิต/นักศึกษา ที่สนใจฝึกงานกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ส่งประวัติ/ผลงานได้แล้ววันนี้
สาขาที่เปิดรับ
- บัญชี/การเงิน
- Graphic Design
- ภาษาไทย
- บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โอกาสมาถึงแล้ว... สำหรับนิสิต/นักศึกษา ที่สนใจฝึกงานกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ส่งประวัติ/ผลงานได้แล้ววันนี้
สาขาที่เปิดรับ
- บัญชี/การเงิน
- Graphic Design
- ภาษาไทย
- คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
- บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

✅ บัญชี/การเงิน
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี
- ลงบัญชี รายรับ-รายจ่าย
- ลงบัญชีรายได้
- ตรวจคลังสินค้า
โปรแกรมที่ใช้
- Microsoft Excel

✅ งานติดต่อประสานงาน
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรณาธิการ
- ประสานงานกับนักเขียน
- ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ

✅ พิสูจน์อักษร
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรณาธิการ
- ตรวจสอบต้นฉบับพิสูจน์อักษร

✅ ถ่ายวิดิโอ/ตัดต่อ
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่าย Digital Content
- ถ่ายทำวิดีโอ และตัดต่อวิดีโอ
โปรแกรมที่ใช้
- Adobe Premiere pro หรือ
- Sony vegas หรือ
- iMovie
- Adobe Effect (พิจารณาเป็นพิเศษ)

✅ Graphic Design
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ
- ออกแบบปกหนังสือ
- Art Work หนังสือ
- ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
โปรแกรมที่ใช้
- Adobe Photoshop
- Adobe Indesign
- Adobe Illustrator

1.แนะนำตัวเอง+ผลการเรียน+ผลงาน โดยการส่ง resume มาที่ Email : nuph@nu.ac.th
2.ระบุวันที่เริ่มฝึกงานจนถึงวันสิ้นสุดการฝึกงานและตำแหน่งที่สนใจใน resume ด้วยนะจ๊ะ
3.รอการติดต่อกลับจากพี่ทางสำนักพิมพ์ นะคะ

รอการติดต่อกลับจาก #สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร #มหาวิทยาลัยนเรศวร #ฝึกงาน