นิสิต/นักศึกษาฝึกงาน

โอกาสมาถึงแล้ว… สำหรับนิสิต/นักศึกษา ที่สนใจฝึกงานกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ส่งประวัติ/ผลงานได้แล้ววันนี้
สาขาที่เปิดรับ
– บัญชี/การเงิน
– Graphic Design
– ภาษาไทย
– บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โอกาสมาถึงแล้ว… สำหรับนิสิต/นักศึกษา ที่สนใจฝึกงานกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ส่งประวัติ/ผลงานได้แล้ววันนี้
สาขาที่เปิดรับ
– บัญชี/การเงิน
– Graphic Design
– ภาษาไทย
– คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
– บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

✅ บัญชี/การเงิน
– ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี
– ลงบัญชี รายรับ-รายจ่าย
– ลงบัญชีรายได้
– ตรวจคลังสินค้า
โปรแกรมที่ใช้
– Microsoft Excel

✅ งานติดต่อประสานงาน
– ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรณาธิการ
– ประสานงานกับนักเขียน
– ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ

✅ พิสูจน์อักษร
– ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรณาธิการ
– ตรวจสอบต้นฉบับพิสูจน์อักษร

✅ ถ่ายวิดิโอ/ตัดต่อ
– ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่าย Digital Content
– ถ่ายทำวิดีโอ และตัดต่อวิดีโอ
โปรแกรมที่ใช้
– Adobe Premiere pro หรือ
– Sony vegas หรือ
– iMovie
– Adobe Effect (พิจารณาเป็นพิเศษ)

✅ Graphic Design
– ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ
– ออกแบบปกหนังสือ
– Art Work หนังสือ
– ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
โปรแกรมที่ใช้
– Adobe Photoshop
– Adobe Indesign
– Adobe Illustrator

✅ Digital Marketing
– เขียนบทความทางเว็บไซต์
– ทำสื่อการตลาดผ่าน Social Media

1.แนะนำตัวเอง+ผลการเรียน+ผลงาน โดยการส่ง resume มาที่ Email : nuph@nu.ac.th
2.ระบุวันที่เริ่มฝึกงานจนถึงวันสิ้นสุดการฝึกงานและตำแหน่งที่สนใจใน resume ด้วยนะจ๊ะ
3.รอการติดต่อกลับจากพี่ทางสำนักพิมพ์ นะคะ

รอการติดต่อกลับจาก #สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร #มหาวิทยาลัยนเรศวร #ฝึกงาน